Δευτέρα, 15 Νοεμβρίου 2010

Our page on facbook

Dear friends and members,

You can also find us on facebook. Check on teams and search for Hellenic Haedong Kumdo team
Will be glad to see you there.

Δεν υπάρχουν σχόλια: