Κυριακή, 22 Νοεμβρίου 2009

Haedong Kumdo Hellas blogspot on G.M.Kim's web page

Dear Friends, Haedong kumdo Hellas blogspot, is on Grand Master Kim's Site, on the Hellenic section. You can visit the site learn about the art and meet the Founder and president of the United World Haedong Kumdo Federation Grand Master Kim Jeong Seong, 9th Dan.

Αγαπητοί φίλοι, Το Haedong kumdo Hellas blogspot , ευρίσκετε στην ιστοσελίδα του Grand Master Kim, , στο Τμήμα για την Ελλάδα. Μπορείτε να επισκευτείτε την σελίδα για να ενημερωθήτε και να γνωρίσετε τον ιδρυτή και προέδρο του UWHKF Grand Master Kim jeong Seong, 9th Dan.

Σάββατο, 21 Νοεμβρίου 2009

Νέα Ιστοσελίδα της Ελληνικής Ομοσπονδίας Haedong Kumdo

Dear friends, After a long absense of my Blogspot activities, I am in great honnor to present the uploading of the new web pageof Hellenic Haedong Kumdo Federation. This page was created and run by the president of the HHKF SBN Christoforo Christodoulou 3Dan. You can visit the page and get latest information about the activities and the news of the federation. Thank you for your time.

Αγαπητοί φίλοι, Μετά από μακρά απουσία απο το Blog, σήμερα έχω την χαρά να σας ανακοινώσω την έναρξη-ανάρτηση της καινούργιας ιστοσελίδας της Ελληνικής Ομοσπονδίας Haedong Kumdo. Κατασκευασκευαστης και διαχειριστής είναι ο πρόεδρος της Ελληνικής Ομοσπονδίας Haedong Kumdo SBN Χριστόφορος Χριστοδούλου 3 Dan. Μπορείτε να ενημερώνεστε για της δραστηριότητες της ομοσπονδίας καθώς και για πολλά άλλα ενδιαφέροντα. Ευχαριστώ για τον χρονο σας.

BSBN Christos Anagnostopoulos 3Dan
Sec.Gen. HHKF