Κυριακή, 22 Νοεμβρίου 2009

Haedong Kumdo Hellas blogspot on G.M.Kim's web page

Dear Friends, Haedong kumdo Hellas blogspot, is on Grand Master Kim's Site, on the Hellenic section. You can visit the site learn about the art and meet the Founder and president of the United World Haedong Kumdo Federation Grand Master Kim Jeong Seong, 9th Dan.

Αγαπητοί φίλοι, Το Haedong kumdo Hellas blogspot , ευρίσκετε στην ιστοσελίδα του Grand Master Kim, , στο Τμήμα για την Ελλάδα. Μπορείτε να επισκευτείτε την σελίδα για να ενημερωθήτε και να γνωρίσετε τον ιδρυτή και προέδρο του UWHKF Grand Master Kim jeong Seong, 9th Dan.

Δεν υπάρχουν σχόλια: