Δευτέρα, 15 Νοεμβρίου 2010

Greeting from United World Haedong Kumdo Federation !!

Many people in HK are waiting for 1st EU HK Champ in Greece. We will see all of you soon next year!!


Check the UWHKF web page on the web.

Our page on facbook

Dear friends and members,

You can also find us on facebook. Check on teams and search for Hellenic Haedong Kumdo team
Will be glad to see you there.

Welcome message!!!!!!!

Αγαπητοί φίλοι και μέλη του Haedong Kumdo Hellas blog,
Kατόπιν μακράς απουσίας από της δραστηριότητες του blog λόγω τεχνικών προβλημάτων της σελίδας, με χαρά βρίσκόμαστε και πάλι μαζί σας. Σκοπός μας είναι να μοιραζόμαστε τις εμπειρίες μας από την τέχνη του Κορεατικού σπαθιού, να ανταλλάσουμε απόψεις και ιδέες σχετικές με την τέχνη μας, να ενημερώνουμε τα μέλη και τους φίλους μας με τις δραστηριότητες της ενώσεως μας. Θέλω να προτρέψω όλα τα μέλη και τους φίλους να συζητάμε θέματα και προβληματισμούς που μπορούν να βοηθήσουν στην εξάπλωση και διάδοση του Haedong Kumdo στην Ελλάδα. Πολύ σύντομα φίλοι μου θα ενημερωθήτε για τις επερχόμενες δραστηριότητες που προγραμματίζονται. Hae Dong!!!!

Dear friends and members of the Haedong Kumdo Hellas,
We are very glad being with you again, after a long absence of the motions of the blog due to technical problems. The intentions of this blog is to inform our friends and members for the activities of the Hellenic Haedong Kumdo union, share our experiences, excange ideas and aspects, discuss topics related with the sword and everything that will promote and spread the spirit of Haedong Kumdo. Soon, all friends and members of our blog will be informed about the oncoming activities. Hae Dong!!!!!