Δευτέρα, 15 Νοεμβρίου 2010

Greeting from United World Haedong Kumdo Federation !!

Many people in HK are waiting for 1st EU HK Champ in Greece. We will see all of you soon next year!!


Check the UWHKF web page on the web.

Δεν υπάρχουν σχόλια: