Τρίτη, 16 Δεκεμβρίου 2008

Παρουσίαση Haedong Kumdo στην τηλεοραση

Την ερχόμενη Κυριακή, 21 Δεκεμβρίου 2008, στις 12:30 το μεσημέρι, στον τηλεοπτικό δίαυλο 9 στιην εκπομπή
'Τέχνες Άμυνας", που παρουσιάζει ο δάσκαλος Γεώργιος Ζαντιώτης θα προβληθή η επίδειξη του Haedong Kumdo. Hae Dong!!

On Sunday 21 of December, at 12:30 pm, on TV channel 9 will be presented Haedong Kumdo demonstration. The demonstration will be hosted by George Zantiotis' "Defence arts" show on Hellenic TV. Hae Dong!!

Δεν υπάρχουν σχόλια: